Sonntags-Club

türkçe

Sonntags-Club, lezbiyenler, erkek eÅčcinseller, biseksüeller ve trans* kiÅčiler için olduÄču gibi onların arkadaÅčları ve konuyla ilgilenen herkes için bir danıÅčmanlık, etkinlik ve bilgilendirme merkezidir.

Kültür ve bilgilendirici etkinlikleri Berlin genelinde komuoyunun ilgisini çeker niteliktedir. Bu etkinlikler eÅčcinsel ve trans* bireylerin topluma uyumunu saÄčlar, yaÅčam biçimlerinin toplum içerisinde kabul edilirliÄčini teÅčvik eder ve Berlinâ€Ödeki sosyal altyapıyı zenginleÅčtirir.

Sonntags-Club, Berlin“deki ayrımcılık karÅčıtı makamlardan biri olup, psiko-sosyal danıÅčmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet, lezbiyen, erkek eÅčcinsel ve biseksüellerin hayata dair tüm sorunlarında, coming-out (açılma), cinsellik ve iliÅčki problemlerini kapsar. Kendisini cinsiyetler arasında hisseden herkese yönelik danıÅčmanlık hizmetimizin aÄčırlık noktasını “Kimlik”, hayat arkadaÅčlıÄčı statüsünde ve sosyal alandaki deÄčiÅčiklikler gibi transseksüellik sürecine iliÅčkin konular oluÅčturmaktadır. DanıÅčmanlık hizmetimiz telefon, elektronik posta (E-mail) ya da doÄčrudan kiÅčisel baÅčvuru yoluyla gerçekleÅčtirilebilmektedir. Büro saatlerimiz dahilinde Almancaâ€Önın yanısıra Ä°ngilizce de konuÅčulmaktadır.

Büromuz pazartesi-perÅčembe günleri arasında saat 10:00'dan 18:00â€Öe kadar açıktır. (Telefon: 449 75 90, Mail: info@sonntags-club.de).

Bünyemizde iyi donanımlı bir sahnesi olan bir cafe de mevcuttur.

Birçok sohbet grubunun, Berlin Queer çevresinin düzenli olarak bir araya geldiÄči ve içecek fiyatlarının çok uygun olduÄču cafemiz hergün saat 18:00 den geceyarısına kadar açıktır. Cuma günlerinin adı bizde “Woman only â€ô sedece kadınlar”.

Bir Berlin ziyareti mutlaka Sonntags-Club ziyaretiyle bütünlenmeli, uÄčrayın bekleriz!

zum Seitenanfang © sonntags-club, 2010  · datenschutz newsletter · impressum · site-map